ZMLUVA O DIELO

V rámci tohto modelu preberieme na seba mzdové výkony individuálne na základe Vašich požiadaviek vo Vašej spoločnosti na báze zmluvy o dielo.

To znamená, že maďarskí zamestnanci budú zamestnaní vo Vašej spoločnosti na základe predpisov EÚ bez pracovného povolenia na báze výkonov.

Naše ceny obsahujú všetky vedľajšie mzdové náklady, sociálne odvody, povinné odvody, ubytovanie, resp. náklady na prepravu zamestnancov.