Welcome | Weldmont

O nás

naša história

      

Naša spoločnosť Weldmont Metalltechnik Kft predstavuje stredne veľkú maďarskú zámočnícku a zváračskú spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2010 v Ostrihome (50 km severne od Budapešti). Tu, v našej centrále, sa nachádza naša výrobná prevádzka, kde na základe dodávateľských zmlúv vyhotovujeme oceľové konštrukcie a obrábame kovy v rámci Maďarska.

Naša hlavná činnosť zahŕňa obrábanie kovov z Nemecka. Pri pracovných zákazkách pre nemecký trh poskytujeme vo forme personálneho lízingu od 7. októbra 2011 nasledovných odborníkov:

  • zváračov [TIG, MIG/MAG]
  • zámočníkov
  • montážnikov karosérií
  • operátorov ohraňovacích lisov [AMADA, Trumpf]
  • priemyselných lakovníkov [nanášanie laku striekaním, pieskovanie]
  • Pomocné práce v rôznych oblastiach spracovania kovov

Pre naše podnikanie na nemeckom trhu máme kanceláriu v Rastatte (neďaleko Karlsruhe). Naša spoločnosť sa dokázala presadiť na juhu Nemecka a vytvoriť si tam pôsobivú klientelu, počnúc rodinnými podnikmi, až po svetoznáme akciové spoločnosti. Vďaka nášmu vysoko kvalifikovanému personálu s medzinárodnými skúsenosťami, ktorý má viac ako 300 členov, už vyše 9 rokov obstarávame viac ako 30 spoločností. Tieto spoločnosti v nás našli výhodnú alternatívu pre výrobu a spoľahlivého partnera v časoch nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

V roku 2013 sa nám v Nemecku podarilo zvýšiť náš podiel na trhu o viac ako 15 %. Ďalej sa nám v októbri 2014 podarilo predĺžiť naše povolenie na personálny lízing na dobu neurčitú.

V roku 2016 sme náš závod rozšírili o novú zváračskú halu (130 m²) ako aj o novú plochu na účely spojené s logistikou (840 m²). Okrem toho sme sa presunuli do úplne nových priestorov hneď vedľa, kde sme inštalovali naše úplne nové stroje (ktoré sme získali pomocou programov financovania EÚ). 

Je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme investovali do mládeže a ďalšieho vzdelávania. S týmto cieľom sme v roku 2018 zriadili aj školiace stredisko pre zváračov, kde sme sami vyškolili mladých zváračov, ktorých sme vyslali buď do Nemecka, alebo sme ich zamestnali priamo v našej továrni.

Nemecko
Weldmont Metalltechnik Kft.
C.F.-Goerdelerstr. 5.
76437 Rastatt
Maďarsko
Weldmont Metalltechnik Kft.
Pöltenberg Ernő u. 17.
2500 Esztergom
oceľové konštrukcie a obrábanie kovov