Über uns

unsere Geschichte

„Naši zákazníci našli v našej spoločnosti výhodnú výrobnú alternatívu a spoľahlivého partnera v časoch nedostatku odborných pracovných síl.“

Naša spoločnosť, Weldmont Metalltechnik Kft je stredne veľká maďarská zámočnícka a zváračská spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2010 v Ostrihome (50 km severne od Budapešti). V našom sídle sa nachádza aj naše výrobné stredisko, v ktorom rámci uzavretých dodacích zmlúv realizujeme oceliarske práce a spracovanie plechu v Maďarsku.

Ťažiskom našich obchodných aktivít je spracovanie kovov v Nemecku. V rámci týchto aktivít na nemeckom pracovnom trhu poskytujeme nasledujúce odborné pracovné sily v rámci zmluvy o dielo a od 7. októbra 2011 aj vo forme poskytovania pracovných síl

Weldmont

  • Odborní zvárači [WIG, MIG/MAG]
  • Odborní zvárači
  • Odborní karosári
  • Obslužný personál ohraňovacieho lisu [AMADA, Trumpf]
  • Priemyselní lakovníci [striekanie, pieskovanie]
  • Pomocné práce v rôznych oblastiach spracovania kovov

Z dôvodu našich obchodných aktivít máme zriadenú kanceláriu v Rastatte (pri Karlsruhe). Naša spoločnosť si dokázala v regióne južného Nemecka vybudovať rozsiahly okruh zákazníkov, a to od rodinných podnikov až po svetoznáme akciové spoločnosti, s ktorými si vybudovala profesionálne vzťahy. Viac ako 20 spoločnostiam už približne 7 rokov poskytujeme viac ako 250 medzinárodne skúsených a vysokokvalifikovaných odborných pracovných síl. Pre uvedené spoločnosti predstavujeme výhodné výrobné kapacity a spoľahlivého partnera v časoch chýbajúcich odborných síl.

V októbri 2014 sme ako jedna z prvých zahraničných spoločností v Nemecku získali povolenie na predĺženie poskytovania pracovných síl na dobu neurčitú.

Aj rok 2015 bol pre nás veľmi úspešný. K nášmu diverzifikovanému portfóliu zákazníkov sa nám podarilo pridať veľké množstvo nových zákazníkov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa nám podarilo navýšiť obrat o viac ako 50% na približne 8.2 milióna eur. Časť výnosov sme použili v tomto roku aj na zlepšenie strojového parku v našom výrobnom stredisku v Maďarsku.

Deutschland
Weldmont Metalltechnik Kft.
C.F.-Goerdelerstr. 5.
76437 Rastatt
Ungarn
Weldmont Metalltechnik Kft.
Pöltemberg u. 17.
2500 Esztergom
Stahlbau und Metallbearbeitung